ÚVOD / SLUŽBY / CENÍK

CENÍK

Ceník vybraných účetních prací platný od 1.1.2023; nejsem plátcem DPH.

Cena za vedení účetnictví se odvíjí podle celkového počtu dokladů (faktur, pokladních dokladů) a dále podle počtu položek na výpisu z účtu, množství zaúčtovaných účetních položek a složitosti účetních operací.

Za 1 účetní položku se považuje 1 řádek v peněžním nebo účetním deníku (tj. zaúčtování jednotlivých položek faktur, pokladních dokladů, interních dokladů, splátkového kalendáře a jednotlivých položek na bankovním účtu).

Registrace:


Přihláška k registraci fyzické osoby

600 Kč

Přihláška k registraci právnické osoby

600 Kč

Přihláška k registraci osoby identifikované

600 Kč

Přihláška k registraci k DPH

od 600 Kč

Paušál za vedení účetnictví

350 – 1.500 Kč

Účetnictví a daňová evidence:

Účetní položka - plátce DPH

31 Kč

Účetní položka - neplátce DPH

25 Kč

Přiznání k DPH

550 Kč

Kontrolní hlášení

350 Kč

Souhrnné hlášení

350 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

3.500 Kč

Přiznání k dani z příjmu FO ze závislé činnosti

od 500 Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

5.000 – 7.000 Kč

Přiznání k silniční dani

600 Kč

Účetní závěrka podle složitosti

2.500 – 10.000 Kč

Zpracování mezd:

Zaměstnanec na HPP

350 Kč / zaměstnanec

Zaměstnanec na DPP

125 Kč / zaměstnanec

Roční daňová zúčtování

300 - 1.200 Kč

Potvrzení o příjmech zaměstnance

220 Kč

Zastupování před úřady

1.000 Kč / hodina

Příprava dokladů pro kontrolu

od 1.000 Kč, podle složitosti